Beställningsvillkor

Produkten

Studentkartan.se tilhandahåller besöks- och områdeskartor för orter och platser över hels Sverige
Kartorna kan erhållas både i form av elektronisk PDF och papperskarta som kostnadsfritt skickas till dig per brev.
För att kunnan använda de elektroniska kartorna kan du komma behöva installera tillbörlig PDF-läsare.
Ladda hem och installera Adobe Reader

Beställning

Beställning sker genom webbplatsen Studentkartan.se.
Studentkartan.se förbehåller sig rätten att utan närmare förklaring makulera din beställning.

Leverans

Vid beställning av papperskarta levererar Studentkartan.se din beställning kostnadsfritt till dig inom två arbetsveckor.
Leverans av elektroniska kartor sker genom att du i din e-post erhåller ett e-brev från oss med länkar för att ladda hem respektive karta.

Priser

Alla produkter är helt gratis, Inga avgifter eller kostnader tillkommer.

Hantering av personuppgifter

I och med din beställning samtycker du till att vi lagrar, bearbetar och använder uppgifter som inhämtats vid ordertillfället.
Dina uppgifter används för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig god service samt för marknadsföringsändamål.
De insamlade uppgifterna hanteras av Diagonal Förlags AB och dess dotterbolag. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.